Volksmuziek - hartverwarmend en grensverleggend Amsterdam is al sinds mensenheugenis een thuishaven voor muziek uit alle windrichtingen. Toch is er in Amsterdam maar één organisatie die zich tientallen jaren exclusief bezighoudt met volksmuziek, namelijk Stichting Mokum Folk.

Stichting Mokum Folk is door Jos de Rooij opgericht in augustus 1979 en had oorspronkelijk ten doel:

- de Amsterdamse bevolking in de gelegenheid te stellen volksmuziek te beluisteren:
- een juiste omgeving en werksfeer te creëren voor musici die de volkskunst beoefenen;
- het Amsterdamse lied in stand te houden;
- het beschermen en in stand houden van traditionele muziekinstrumenten.

Deze doelstellingen zijn in de afgelopen decennia feitelijk vervangen door of anders gezegd gebundeld in het algemene streven van Stichting Mokum Folk om mensen enthousiast te maken en te houden voor volksmuziek van eigen en andere bodem. En om muzikanten en luisteraars bij elkaar te brengen. In dat kader organiseren wij onder de noemer Mokum Folk Podium series van zes maandelijkse optredens, van oktober tot en met maart, op locaties in Amsterdam en Amstelveen. Deze optredens bieden een zeer gevarieerd en onderhoudend programma. Voor meer informatie, zie de pagina Folkpodium.

Stichting Mokum Folk is tevens samensteller van de Amsterdamse Folk Agenda, al jaren dé informatiebron voor alles wat er in en rond Amsterdam plaatsvindt op het gebied van de volksmuziek. De stichting is financieel geheel afhankelijk van de bijdragen van de donateurs en (zeer) incidentele subsidies en giften. De minimumdonatie bedraagt € 10,- per jaar. Donateurs ontvangen de Amsterdamse Folkagenda - die achtergrondinformatie over de opredende artiesten bevat - als pdf-document en kunnen met korting de concerten van het Mokum Folk Podium bezoeken.

 

Voorblad van de allereerste uitgave van de Amsterdamse Folkagenda: april 1980
 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Mokum Folk bestaat uit:

Van links naar recht:
Herbert Bos – secretaris, penningmeester, programmeur Folkpodium
Elly Wind — lid
Rob van Niele – voorzitter, redactie Folkagenda
Martin van Niele – lid, donateursadministratie